Dit venster sluiten

Nieuws

Uw buurt in cijfers

11-04-2015

Al sinds 1899 verzamelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gegevens over burgers, bedrijven en instellingen. Aan de hand van deze gegevens stelt het CBS statistieken op. Een interessante website van het CBS is ‘CBS in uw buurt‘. Hier kunt u alles vinden wat u altijd al wilde weten over uw woonomgeving. Bijvoorbeeld hoeveel personenauto’s er zijn in uw wijk, of hoeveel eenpersoonshuishoudens. Of misschien wilt u wel eens weten hoeveel mensen van 65 jaar en ouder er eigenlijk zijn in uw gemeente. U vindt de antwoorden snel en eenvoudig op ‘CBS in uw buurt‘.  Een duidelijke handleiding vindt u via de ‘i’ van informatie.

Op dit moment kunt u selecteren op 75 kenmerken; in de loop van dit jaar komen daar nog 150 kenmerken bij. De website biedt ook de mogelijkheid om gebieden met elkaar te vergelijken.

 

 

Lees verder

CityLab075?

31-03-2015

In de gemeente Rotterdam gaat op 1 april 2015 een nieuw project van start: inwoners van de Maasstad kunnen met ingang van die datum hun ideeën en initiatieven indienen voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Het project heet CityLab010 en het beschikbare budget bedraagt 3,35 miljoen. En dat is geen grap. Een succesvol idee of initiatief  is vernieuwend en maatschappelijk relevant, mag geen winstoogmerk hebben en moet op eigen benen verder kunnen na de financiële injectie vanuit CityLab010.

In Zaanstad zijn genoeg voorbeelden van kleine initiatieven met kleine budgetten die hebben geleid tot een groot(s) resultaat. Wat kan er dan wel niet bereikt worden met miljoenen?  Goed voorbeeld doet goed volgen en het zou interessant zijn om dit project ook in Zaanstad te realiseren.

Lees verder

‘De waarde van onbetaalbaar’

05-02-2015
'Money makes the world go around', zong Liza Minelli in Cabaret en vaak lijkt het ook alsof alles draait om geld en alsof alles met geld te koop is.

Ben Baars, Jeroen de Beele en Jaap Vink hebben daar zo hun eigen gedachten over. Op 2 maart kunt u hen in De Fabriek horen spreken over de rol van geld in de huidige participatiemaatschappij. De toegang is gratis en de avond duurt van 18.00 uur tot 22.00 uur. Meer informatie is te vinden op de site van Aan de Zaan. Aanmelden graag voor 2 maart a.s.

Lees verder

Meten is weten: maatschappelijke initiatieven langs de meetlat

26-01-2015

Als je altijd al hebt willen weten wat de maatschappelijke waarde is van jouw (buurt)initiatief, dan is het raadzaam om op maandag 2 februari a.s. naar de Fabriek te gaan. Je kunt dan zelf aan de slag met een door coöperatie ‘Kracht in Nederland’ ontwikkeld instrument, de MAEXchange, oftewel de Maatschappelijke Exchange Index. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Voor meer informatie kun je kijken op www.platformaandezaan.nl.

Lees verder

Mijn burgemeester, jouw burgemeester

19-01-2015

Het is net geen primeur voor Nederland, maar het is wel heel bijzonder: twee burgemeesters die tijdelijk wisselen van gemeente. Eerste burgers Geke Faber van Zaanstad en Theo Weterings van Haarlemmermeer hebben er de landelijke pers mee gehaald. Op 16 januari jl. vond de dubbele beëdiging plaats in het Provinciehuis in Haarlem. Van 19 januari tot en met 31 januari kunnen beide burgemeesters elkaars gemeente beter leren kennen. In het kader van de toenemende samenwerking tussen gemeenten in de metropoolregio Zaanstad-Noordzeekanaal is dat een zinvol initiatief.

Lees verder

Website Aan de Zaan in de lucht

11-11-2014

Het platform voor Zaanse initiatieven en creatie ‘Aan de Zaan’ heeft nu ook een website: www.platformaandezaan.nl

Op elke eerste maandag van de maand komen actieve Zaankanters bij elkaar in De Fabriek rondom een thema, en tussed=ndoor worden zogenaamde specials georganiseerd. Iedereen die de Zaanstreek leuker en aangenamer wil maken is welkom! Check de site of de facebookpagina voor het programma.

Lees verder

145 aanmeldingen Vrijwilligersprijs

02-10-2014
Meer aanmeldingen dan ooit!

De aanmeldingstermijn is verstreken: er zijn maar liefst 145 groepen en individuen aangemeld voor de Vrijwilligersprijs! De jury buigt zich de komende tijd over het enorme deelnemersveld.  Op vrijdag 28 november zal de winnaar bekend gemaakt worden. Uiteraard zijn eigenlijk álle vrijwilligers, ook degenen die niet aangemeld zijn voor de prijs, winnaars. En dat zijn er nog al wat: in Zaanstad zetten maar liefst één derde van de bevolking zich op de een of andere manier vrijwillig in.

Lees verder

Vrijwilligersprijs: meld uw favoriet voor 1-10 aan!

17-09-2014

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor de samenleving. In de Zaanstreek zet eenderde van de inwoners zich in meer of mindere mate belangeloos in. Voor een sportclub, voor de buren, voor ouderen, voor cultuur en ga zo maar door. Iedereen die dit doet is belangrijk. Maar soms, soms springen mensen er uit. U kunt uw favoriete vrijwilliger(sgroep) aanmelden voor de vrijwilligersprijs, die eind november op een feestelijke avond wordt uitgereikt. Lees mee op de website van Zaankanters voor Elkaar, en meld daar ook uw favoriete vrijwilliger aan.

Lees verder

Rabobank heeft 40.000 euro voor goed idee

17-09-2014
Voor 15-10 inzenden!

Rabobank Zaanstreek keert via het coöperatiefonds een deel van de winst uit aan projecten in de Zaanstreek. Dit jaar heeft het fonds 40.000 euro beschikbaar voor een duurzaam, maatschappelijk en innovatief idee binnen de Zaanstreek. De aanvraag moet vóór 15 oktober binnen zijn. Lees meer over deze kans op de website van Rabobank Zaanstreek.

Lees verder

Al plannen voor Burendag?

08-08-2014
Loket Oranjefonds sluit 1-9!

Op zaterdag 27 september is het voor de negende keer Burendag. Overal in Nederland ondernemen buurtgenoten met elkaar zelfverzonnen activiteiten, van het opknappen van een buurthuis of een schoonmaakactie tot een spelletjesdag. Hebt u met uw buren een goed plan? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij Het Oranje Fonds.

Burendag is een initiatief van koffiefabrikant Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Vorig jaar deden in heel Nederland ruim een miljoen mensen mee.

Financiële bijdrage aanvragen
Buurten worden leuker, socialer en veiliger als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Daarvoor stellen het Oranje Fonds en Douwe Egberts geld beschikbaar. Hebt u – als particulier of organisatie – met uw buren de koppen bij elkaar gestoken en een goed idee verzonnen? Dan kunt u tot 1 september een financiële bijdrage aanvragen op de website www.burendag.nl. Op de website kunt u ook eenvoudig zien waar en welke activiteiten al zijn aangemeld.

Voorwaarden
Het Oranje Fonds stelt per Burendagactiviteit maximaal € 500,- beschikbaar. De aanvraagmoet wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo geeft het Oranje Fonds geld voor materiaalkosten, zoals verf, hout en planten, of voor goederen die lang in de buurt kunnen worden gebruikt. U vindt alle voorwaarden en het aanvraagformulier op www.burendag.nl.

Collegeleden Zaanstad bezoeken activiteiten
Ook in Zaanstad staat al een aantal leuke en nuttige activiteiten op de kaart, zoals het opknappen van een buurtpleintje, een buurtmaaltijd en het spelen van Oudhollandse spelletjes. Het college van Zaanstad ziet Burendag als een uitgelezen kans om te zien wat er leeft en speelt in uw wijk. Graag komen zij een aantal activiteiten bezoeken tijdens Burendag. Vindt u het leuk als de collegeleden bij u langskomen, dan kunt u uw initiatief opgeven via het e-mailadres kabinet@zaanstad.nl.

Hulp van de wijkmanager
Als u tegen dingen aanloopt bij het organiseren van een activiteit voor Burendag, dan kan de wijkmanager u wellicht helpen. Een belangrijk deel van het werk van de wijkmanager is namelijk het faciliteren van maatschappelijk initiatief. Hij of zij kan bijvoorbeeld tips geven rondom financiering, regelgeving of vergunningaanvraag, helpen bij het leggen van contacten met personen of organisaties of bij het zoeken naar oplossingen. Op www.zaanstad.nl (zoekterm: wijkmanager) vindt u een overzicht van de wijkmanagers per wijk. U kunt ze bereiken via wijkmanagement@zaanstad.nl of via tel. 14075.

Lees verder